Hry,návody, a mnoho dalších vecí.

Príkazy do konzoly

restart - nove zahájení hry (mapy) i s výběrem teamu
sv_restartround x - nove zahájení hry bez výběru teamu v sekundách
mp_mapvoteratio x - potřebný počet hlasů v procentech ke změně mapy (např. mp_mapvoteratio 0.6; značí 60%)
mp_autoteambalance x - vypne 0, zapne 1 automatické srovnání počtu hráčů teamu Terrorist versus CounterTerrorist
mp_autokick x - vypne 0, zapne 1 automatické vyhození hráče za zabití spoluhráče
mp_timelimit x - nastaví čas vminutách, za který se změní mapa na jinou (cyklení map v adresáři CSTRIKE, soubor mapcycle.txt)
mp_maxrounds x - hraje se na x kol
mp_winlimit x - team, který dosáhne jako první x vítězných kol, vyhrává
mp_limitteams x - určuje o kolik hráčů může být v jednom teamu více než v druhém (x=číslo)
mp_flashlight x - vypne 0, zapne 1 oslepovací efekt
mp_footsteps x - vypne 0, zapne 1 slyšitelnost kroku
mp_forcechasecam x - vypne 0, zapne 1 vidění protihráčů v ghost modu (ghost mod = po smrti, nebo-li jako duch)
pausable x - vypne 0, zapne 1 pauzování během hry, pauzovat pak může kdokoliv !!
allow_spectators x - vypne 0, zapne 1 výběr spectator mode
mp_fadetoblack x - vypne 0, zapne 1 černou obrazovku v ghost modu
mp_buytime x - doba nákupu na začátku kola v minutách (např. mp_buytime 0.5; značí 30 sekund)
mp_roundtime x - maximální čas trvání jednoho kola v minutách včetně s položením i defusováním bomby
mp_friendlyfire x - vypne 0, zapne 1 zraňování spoluhráčů
mp_freezetime x - doba zmrazení všech hráčů na začátku kola v sekundách (výhodné na nákup zbraní, atd.)
mp_startmoney x - částka pro každého hráče na začátku nové hry (mapy), standard 800 (x=0-16000)
changelevel de_dust - změní mapu na de_dust
map de_train - změní mapu na de_train
kick killer - server vykopne hráče se jménem killer
password gandalf - server nastaví přístupové heslo na gandalf
Najpouživanejšie rcon príkazy:
rcon sv_restart X- reštart zápasu po X sekundách
rcon changelevel názov_mapy -zmena mapy
rcon say xxxx-napíše text xxxx
rcon kick xxxx- kick hráča s nickom xxxx
rcon kick #id_hráča- kick hráča pomocou id, ktoré môžeme zistiť pomocou príkazu status
rcon sv_password xxxx-zmena prístupového heslo na server
rcon rcon_password xxxx-zmena rcon hesla

Najpouživanejšie AMX príkazy:
amx_showip-slúži na vypísanie IP všetkých hráčov, ktorí práve hrajú na serveri
amx_addban "xx.xx.xx.xx" "y"-slúži na zabanovanie nejakej IP adresy "xx.xx.xx.xx" tu napište ip "y" a tu dôvod
amx_kick nick_hrača-slúži na vyhodenie hráča zo servera
amx_map nazov_mapy-slúži na zmenu mapy
amx_cvar-tento príkaz slúži na zmenu nastavení servera (zmena MP_ príkazov,zmena SV_ príkazov...)
amx_slay nick hrača-slúži na zabitie hráča
amx_slap nick hrača-slúži na odobratie HP hráčovi,v prípade že príkaz budete opakovat viac krát
amx_votemap mapa-slúži na to,aby sme mohli hráčom dat anketu, či chcú danú mapu
amx_vote-slúži na to,aby sme hráčom mohli dat lubovolnú anketu na serveri

 

Start 4.9 2008| Optimalizované pre Operu a Mozzila Firefox a 24 palcou up.